Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska

Strona archiwalna projektów przedszkolnych zrealizowanych z udziałem Federacji Inicjatyw Oświatowych w latach 2007-2010. Zachęcamy do korzystania z projektowego dorobku, w szczególności polecamy dział "Materiały edukacyjne". Aktualne informacje na temat naszej działalności znajdą Państwo w serwisie FIO.

 

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!