Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska

 


Teksty publikowane na naszych stronach, przygotowane przez FIO, jeśli nie zostało to specjalnie zastrzeżone, można wykorzystywać w celach niekomercyjnych podając źródło: www.mmp.fio.org.pl

Na naszych stronach prowadzimy przegląd doniesień medialnych na tematy związane z naszą działalnością. Cytujemy je w formie, w jakiej zostały opublikowane i nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości lub pomyłki autorów.

W przypadku sprzeciwu właścicieli praw autorskich do zamieszczonych materiałów bezzwłocznie usuniemy je z naszej witryny.

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!