Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
O programie
Szkolenia w projekcie MMP
15 czerwca 2007

szkoleniaCelem szkoleń jest przygotowanie nauczycielek podejmujących pracę w Małych Przedszkolach do efektywnej realizacji założeń programu Małe Mazowieckie Przedszkola, do pracy w specyficznych warunkach (z grupą zróżnicowaną wiekowo) i aktywizacji wiejskiego środowiska lokalnego oraz do wykorzystania w pracy przedszkola komputera i internetu.

 
Komputery i Internet w MMP
15 czerwca 2007

progr kompProjekt zakłada szerokie wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy Małych Przedszkoli.

Komputer i dostęp do Internetu mogą być ogromną pomocą w pracy wiejskich nauczycieli, których sytuacja – jak pokazują nasze doświadczenia ze współpracy z Małymi Szkołami – jest trudniejsza niż nauczycieli w większych ośrodkach.

 
Nauczyciele w MMP
15 czerwca 2007

nauczycieleNauczyciele muszą być w pełni przygotowani do pracy edukacyjnej z dziećmi, czyli mieć co najmniej wykształcenie wyższe zawodowe w zakresie edukacji przedszkolnej lub wczesnoszkolnej (zintegrowanej). Muszą też brać udział w szkoleniach organizowanych w czasie trwania programu.

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!