Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Projekt "Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola" (2009-2010)

Przedszkole w WiciejowieProjekt "Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola", realizowany od marca 2009 do grudnia 2010 roku przez Stowarzyszenie Rodziców TU (lider) i Federację Inicjatyw Oświatowych (partner), był kontynuacją projektu "Mazowieckie Małe Przedszkola". Dzięki nowemu projektowi w woj. mazowieckim powstało 10 Małych Przedszkoli, a 13 istniejących, które brały udział w projekcie MMP, otrzymało znaczące wsparcie.

Opieką pedagogiczną objęliśmy kilkaset dzieci wiejskich w wieku od 3 do 5 lat, mieszkających na terenie powiatów: grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, mińskiego, piaseczyńskiego i radomskiego.

Projekt niemal w całości (98,5%) został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL priorytet IX, działanie 9.1.1).

Przedszkola

Przedszkole w KruszewieMałe Przedszkola otrzymały pełne wyposażenie: meble, kąciki dydaktyczne, pomoce edukacyjne, zabawki i książeczki. Częścią wyposażenia każdej placówki stał się laptop i oprogramowanie dydaktyczne, umożliwiające włączenie zajęć przy komputerze do programu edukacyjnego MP, doskonalenie zawodowe nauczycielek i utrzymywanie kontaktów za pośrednictwem Internetu między odległymi przedszkolami. Projekt uwzględniał również środki na dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych i przeciwpożarowych lub doposażenie placów zabaw.

Przedszkole w CiechlinieWspierane placówki otrzymały fundusze na doposażenie sal, utworzenie nowych grup lub wydłużenie czasu pracy. Przedszkola rodzinne w Zalesiu Górnym utworzone przez Stowarzyszenie Rodziców TU otrzymały wyposażenie do terapii integracji sensorycznej, środki na wydłużenie czasu pracy nauczycieli i zestaw pomocy dydaktycznych.

Małe Przedszkola utworzone w projekcie były w pełni finansowane do końca grudnia 2010 roku. W kolejnym roku (2011) środki na ich utrzymanie mają pochodzić, na mocy ustawy o systemie oświaty, z budżetów gmin.

Dzieci

NMMP - fotoDzieci w Małych Przedszkolach uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Program podstawowy został wzbogacony o ciekawe zajęcia dodatkowe, imprezy, wycieczki i wiele innych atrakcji. Dzieci ze szczególnymi problemami objęto opieką specjalistyczną (możliwość diagnozy trudności i ich terapii, np. ćwiczeń z logopedą). Każdy przedszkolak otrzymał wyprawkę zachęcającą do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej i pozwalającą na kontynuowanie ulubionych zajęć przedszkolnych w domu.

Przedszkole w Zalesiu GórnymNauczyciele

Nauczyciele byli przygotowywani do pracy w Małych Przedszkolach w czasie 40 godzin szkoleń stacjonarnych, 60 godzin szkoleń e-learningowych i poprzez udział w działaniach na platformie edukacyjnej prowadzonej przez Federację Inicjatyw Oświatowych. Na stronie projektu regularnie zamieszczaliśmy kolejne materiały metodyczne.

Rodzice

Rodzice mogli uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach umiejętności społeczno-wychowawczych. Otrzymali też pomoc w zakładaniu stowarzyszeń rozwoju wsi, które będą w przyszłości organami prowadzącymi Małe Przedszkola.

Przedszkole w JeziórkuStowarzyszenia

W projekcie został utworzony Ośrodek Rozwoju Społecznej Edukacji Przedszkolnej (ORSEP) - miejsce wsparcia dla wiejskich stowarzyszeń prowadzących lub zakładających placówki przedszkolne, zapewniające placówkom objętym projektem zajęcia dodatkowe, diagnozy, terapie stosownie do potrzeb i możliwości każdego Małego Przedszkola.

Partnerstwa

Przedszkole w ChobocieWażnym elementem projektu było budowanie partnerstw między gminami a stowarzyszeniami, wspierane przez starostwo powiatowe, którego zadaniem jest wspieranie stowarzyszeń.

Organizacje realizujące projekt zorganizowały szereg spotkań i konferencji, których celem było:

  • zaprezentowanie modelu Małego Przedszkola jako najskuteczniej formy upowszechnienia edukacji przedszkolnej na wsi,
  • budowanie i wzmacnianie więzi i działań służących edukacji przedszkolnej,
  • tworzenie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Uczestnicy

Nowe placówki:

Ciechlin - gmina Pniewy
Kochanówka - gmina Sienno
Gabryelin - gmina Prażmów
Kruszew - gmina Pniewy
Jeziora 1 - gmina Pniewy
Jeziora 2 - gmina Pniewy
Łazy - gmina Lesznowola
Sienno - gmina Sienno
Karolew - gmina Pniewy
Zalesie - gmina Piaseczno
 

Istniejące placówki:

Alojzów - gmina Iłża
Lipiny - gmina Mrozy
Chobot - gmina Halinów
Maziarze Stare - gmina Iłża
Cyganka - gmina Dębe Wielkie
Podciernie - gmina Cegłów
Dłużew - gmina Siennica
Sienno - gmina Sienno
Górki - gmina Dębe Wielkie
Ursynów - gmina Głowaczów
Jeziórko - gmina Piaseczno
Wiciejów - gmina Cegłów
Krzyżanowice - gmina Iłża
 

 

ikona linkMapa przedszkoli uczestniczących w projekcie

ikona pobierz - załącznik PDFRaport z realizacji projektu (PDF - 4 331 KB)

Więcej informacji - na stronie projektu, przygotowanej i prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców TU.

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!