Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Nauczyciele w MMP
15 czerwca 2007

Nauczyciele będą zatrudnieni od połowy kwietnia 2007 r. do końca marca 2008 r. w wymiarze pół etatu (20 godz./tydz.) przez stowarzyszenia – koordynatorów regionalnych programu. Wynagrodzenia będą opłacane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zatrudnienie będzie regulowane przez Kodeks Pracy (a nie przez Kartę Nauczyciela), a wynagrodzenie będzie wynosiło 1.410,00 zł brutto/miesiąc.

Nauczyciele zatrudnieni na pół etatu będą zobowiązani do prowadzenia zajęć dydaktycznych z maksymalnie 16-osobową grupą dzieci w wieku 3-5 lat, w minimalnym wymiarze 15 godz. tygodniowo. Pozostałe 5 godzin będzie przeznaczone na:

 • przygotowanie zajęć
 • prowadzenie dokumentacji przedszkola
 • spotkania z rodzicami
 • współpracę z przyszłym organem prowadzącym przedszkole (po zakończeniu projektu).

  Nauczyciele muszą też brać udział w szkoleniach organizowanych w czasie trwania programu. Placówka ma pracować cały rok, również podczas wakacji (możliwa jest 2-tygodniowa przerwa), a czas pracy przedszkola ma być dostosowany do potrzeb rodziców dzieci (czyli może się zmieniać w trakcie roku).

  Nauczyciele otrzymają wsparcie:

  • 66-godzinne szkolenie przygotowujące do pracy w Małym Przedszkolu
  • dostęp do portalu edukacyjnego programu, na którym będą prowadzone dalsze szkolenia (e-learning),
  • możliwość udziału w forach dyskusyjnych i czatach ze specjalistami,
  • porady podczas dyżurów ekspertów,
  • poradnik metodyczny prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej.

   W pierwszych 3 miesiącach pracy Małego Przedszkola wszystkie dzieci objęte edukacją zostaną zdiagnozowane przez psychologa lub pedagoga oraz logopedę, co dostarczy nauczycielom i rodzicom wskazówek do indywidualnej pracy.

   Powstające w programie Małe Przedszkola otrzymają wyposażenie:

   • środki na umeblowanie oraz zakup pomocy dydaktycznych i zabawek w wysokości 8000 zł
   • laptop i drukarkę do przygotowywania zajęć, wykorzystania w pracy z dziećmi oraz doskonalenia zawodowego nauczyciela
   • zestaw książeczek dla dzieci,
   • środki na comiesięczne uzupełnianie materiałów piśmienniczych i plastycznych oraz przygotowanie imprez okolicznościowych.

   Dzieci otrzymają wyprawkę (pluszowy miś – symbol programu i pomoc dydaktyczna w programie prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej, książeczka, materiały plastyczne).

    

   Do góry   Wstecz

    
   © Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!