Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Komputery i Internet w MMP
15 czerwca 2007

Projekt zakłada szerokie wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy Małych Przedszkoli. Komputer i dostęp do Internetu mogą być ogromną pomocą w pracy wiejskich nauczycieli, których sytuacja – jak pokazują nasze doświadczenia ze współpracy z Małymi Szkołami – jest trudniejsza niż nauczycieli w większych ośrodkach:

 • znaczne odległości bardzo utrudniają profesjonalną współpracę z innymi pedagogami, wymianę doświadczeń i dzielenie się materiałami;
 • małe placówki mają bardzo ograniczoną bibliotekę z publikacjami dla nauczycieli, a dostęp do źródeł informacji i materiałów metodycznych jest utrudniony z powodu znacznej odległości od bibliotek pedagogicznych, księgarń oferujących literaturę zawodową, a także doradców metodycznych i innych nauczycieli;
 • możliwości korzystania z profesjonalnego wsparcia w rozwoju zawodowym są ograniczone (niższe zarobki, odległość od placówek doskonalenia, poradni psychologiczno-pedagogicznych itp., trudności organizacyjnych związane z wyjazdem – np. brak zastępstw).

Dlatego każde Małe Przedszkole utworzone w programie MMP otrzymało laptop z dostępem do Internetu i drukarkę. Nauczycielki zatrudnione w projekcie mogą dzięki temu uczestniczyć w czatach i spotkaniach ze specjalistami na platformie e-learningowej.

Fora dyskusyjne

Są to miejsca na portalu poświęcone zagadnieniom związanym z pracą Małych Przedszkoli, gdzie uczestnicy programu mogą wymieniać się doświadczeniami, szukać odpowiedzi na ważne dla nich pytania dotyczące bieżącej pracy, wymieniać się przygotowanymi przez siebie materiałami (scenariusze, piosenki, materiały niezbędne do zajęć dydaktycznych, opisy zabaw itp.), przekazywać informacje np. o ważnych lekturach pomocniczych.

Fora są moderowane przez specjalistów tak, aby na pytania można było znaleźć fachową odpowiedź, a nadsyłane materiały uzyskiwały opinie i były ew. modyfikowane. Fora są dostępne tylko dla uczestników programu, co zapobiega ich „zaśmiecaniu” przez niezainteresowane merytorycznie osoby.

Czaty

Jest to forma aktywnego kontaktu przez Internet ze specjalistami z różnych dziedzin (np. praca z grupą różnowiekową, praca z dziećmi niepełnosprawnymi, problemy wychowawcze), zapraszanymi zgodnie ze zgłaszanymi przez nauczycieli potrzebami. Raz w miesiącu, o stałej, wcześniej określonej porze, ekspert przez 3 godziny dyżuruje on line, a nauczyciele mogą zadawać mu pytania i uzyskiwać na bieżąco odpowiedzi. Przewaga takiego spotkania w sieci nad dyżurem telefonicznym jest taka, że z wiedzy specjalisty i udzielanych odpowiedzi korzystają wszyscy uczestnicy czatu. Tematy i nazwiska specjalistów są ogłaszane na portalu z 2-miesięcznym wyprzedzeniem.

Krótkie e-szkolenia

Rozwinięciem i pogłębieniem tematyki tradycyjnych szkoleń, które uczestnicy ukończyli wiosną 2007 r., były krótkie szkolenia internetowe organizowane jesienią 2007 r. Każde szkolenie było projektowane i prowadzone przez specjalistę od danego tematu. Zrealizowaliśmy następujące tematy szkoleń:

 • metodyka pracy z grupą różnowiekową
 • wspieranie rozwoju dzieci z zaburzonym/opóźnionym rozwojem
 • współpraca z rodzicami
 • rozwijanie kreatywności dzieci
 • wdrażanie idei konstruktywizmu w edukacji przedszkolnej
 • rozwiązywanie problemów wychowawczych.

Tematy mogą być uzupełniane i zmieniane w czasie trwania programu, zgodnie z potrzebami nauczycieli.

Szkolenia są prowadzone w sposób nie wymagający udziału on line, co byłoby trudne organizacyjnie. Każde z nich składa się z umieszczanych kolejno 4-5 tekstów teoretycznych, do których będą zlecane zadania do wykonania, w określonym czasie. Każde zadanie jest opisywane przez każdego uczestnika szkolenia, a opis – umieszczany na forum kursu (dostępny dla wszystkich jego uczestników). Ekspert prowadzący kurs udziela informacji zwrotnych i umieszcza komentarz również w dostępnym miejscu. Każdy nauczyciel ma obowiązek udziału w 2 wybranych kursach. Po zakończeniu kursu teksty i zadania oraz najciekawsze prace zostaną umieszczone na stronie www, w dostępnej dla wszystkich bazie materiałów.

Baza materiałów

Na stronie www programu została umieszczona ogólnie dostępna baza zawierająca: materiały do pracy z dziećmi (nadesłane przez uczestników, przygotowane przez ekspertów, wypracowane podczas szkoleń), scenariusze zajęć, zabaw, nagrania piosenek, zabaw ruchowych, krótkie filmiki instruktażowe do zabaw ruchowych, teksty o charakterze poradnikowym przygotowane przez ekspertów, informacje (linki) do zasobów internetowych z innych stron w pomocnych w pracy nauczyciela. Baza ta będzie wzbogacana przez cały czas realizacji programu i później, po jego zakończeniu, stanowiąc trwały jego efekt i pomoc dla nauczycieli.

Narzędzia informatyczne, pomoc techniczna i obsługa IT

Narzędziami w projekcie są Moodle – popularna platforma wykorzystywana do uczenia się na odległość oraz strona internetowa projektu (przygotowana w systemie Joomla!), zawierająca bazę materiałów i informacji przeznaczonych dla uczestnikowi projektu i osób z zewnątrz (np. nauczycieli z innych projektów, które służą upowszechnianiu alternatywnych form edukacji przedszkolnej. Oba programy należą do tzw. open source tzn. są ogólnie dostępnym, bezpłatnym oprogramowaniem.

Przeprowadziliśmy 3 szkolenia na ten temat:

 • dla nauczycielek przedszkoli (8 godz.) – jak wykorzystywać komputer, stronę www i moodle do uczenia się i komunikowania
 • dla przedstawicieli organów prowadzących przedszkola (4 godz.) – jak korzystać z moodli do komunikowania się
 • dla zespołu zarządzającego projektem i ekspertów (8 godz.) – jak wykorzystywać system joomla do projektowania uczenia się uczestników programu.

Sprawne działanie systemu zapewniają dwa zespoły specjalistów, odpowiedzialnych za technologie informacyjne i zawartość oferty.

Projekt jest przygotowywany we współpracy z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej.

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!