Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Szkolenia w projekcie MMP
15 czerwca 2007

Celem szkoleń jest przygotowanie nauczycielek podejmujących pracę w Małych Przedszkolach do efektywnej realizacji założeń programu Małe Mazowieckie Przedszkola, do pracy w specyficznych warunkach (z grupą zróżnicowaną wiekowo) i aktywizacji wiejskiego środowiska lokalnego oraz do wykorzystania w pracy przedszkola komputera i internetu.

Szkolenia prowadzimy w dwóch formach:

  • tradycyjnych szkoleń stacjonarnych, które oprócz przekazania wiedzy i rozwijania praktycznych umiejętności pozwalają na bliższe poznanie się uczestniczek i kontakt z koordynatorami programu;
  • szkoleń e-learningowych, które umożliwiają udział w kursie bez konieczności opuszczania miejsca pracy i domu, inspirują do korzystania z szerokich zasobów internetu, rozwijają umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z dziećmi i we własnym doskonaleniu zawodowym.

Korzystanie z e-learningu jest ułatwione, ponieważ warunkiem wyboru lokalizacji Małego Przedszkola był dostęp do internetu, a w wyposażeniu każdej placówki znalazły się laptop i drukarka.

Uzupełnieniem szkoleń są materiały edukacyjne – artykuły ekspertów umieszczane na stronie www.mmp.fio.org.pl oraz kontakty z ekspertami podczas regularnie organizowanych czatów.

Szkolenia stacjonarne

W 2007 roku odbyły się 4 szkolenia stacjonarne dla nauczycielek Mazowieckich Małych Przedszkoli, co dało razem 62 godziny zajęć.

Pierwsze trzy zjazdy odbyły się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym w Miedzeszynie, czwarty – w Warszawie, w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

W dniach 1–2 marca 2008 roku odbędzie się ostatnie, 10-godzinne szkolenie stacjonarne organizowane w programie MMP. Tym razem miejscem spotkania będzie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Boss” w Miedzeszynie, przy ul. Żwanowieckiej 20.

Szkolenia stacjonarne zostały wydłużone w stosunku do planowanych i dostosowane tematycznie do potrzeb zgłaszanych przez uczestniczki. Zwiększyliśmy liczbę godzin zajęć poświęconych metodyce pracy w przedszkolu oraz dodaliśmy spotkanie poświęcone wykorzystaniu komputerów i internetu w pracy przedszkola.

ikona pobierzSzkolenia stacjonarne – tematyka i prowadzący (PDF)

Szkolenia e-learningowe

Rozwinięciem i pogłębieniem tematyki zrealizowanych w projekcie szkoleń stacjonarnych są organizowane od 15 października 2007 r. szkolenia e-learningowe.

Uczestniczki czytają umieszczane regularnie na platformie e-learningowej i na stronie www.mmp.fio.org.pl teksty wykładów do poszczególnych modułów, wykonują zadania domowe i przesyłają je do autorek szkoleń. Autorki przekazują informacje zwrotne, które pomagają w praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy.

Jesienią 2007 roku każda z nauczycielek miała do wyboru jeden z dwóch 40-godzinnych kursów:

  • Wspieranie rozwoju małego dziecka
  • Metodyka pracy w grupie zróżnicowanej wiekowo

Teksty artykułów pełniących podczas szkoleń internetowych rolę wykładów, zostały umieszczone wśród materiałów na stronie www.mmp.fio.org.pl.

W 2008 roku zaplanowano przeprowadzenie kolejnych kursów. Tym razem uczestniczki mają do wyboru jeden z dwóch 20-godzinnych kursów:

  • Współpraca z rodzicami w Małym Przedszkolu
  • Małe Przedszkole jako centrum aktywności środowiska lokalnego

ikona pobierzSzkolenia e-learningowe – tematyka i prowadzący (PDF)

Czaty z ekspertami

Czaty rozpoczęły się jesienią 2007 roku – z opóźnieniem w stosunku do planów, z powodu późniejszego zakupu laptopów i drukarek do wyposażenia przedszkoli. Czaty są organizowane regularnie dwa razy w miesiącu.

W 2007 roku odbyły się 4 czaty, które dotyczyły:

  • tworzenia wiejskich stowarzyszeń,
  • pracy z dziećmi w grupie różnowiekowej,
  • obsługi komputera,
  • działań koordynatora głównego projektu MMP.

 

Aktualizacja:6 lutego 2008

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!