Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska

bw_1Beata Walkiewicz

Pedagog, logopedka, socjoterapeutka. Przygotowuje i prowadzi warsztaty dla nauczycieli. Autorka publikacji z zakresu rozwoju zawodowego nauczycieli i pracy z dziećmi z wadami mowy i trudnościami w uczeniu się. W projekcie jest asystentką i logopedką.

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!