Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Zakończenie projektu MMP
29 czerwca 2008

24 czerwca 2008 r. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego odbyła się konferencja "Doświadczenia z programu 'Alternatywne formy edukacji przedszkolnej' SPO RZL 2005–2008", kończąca projekt "Mazowieckie Małe Przedszkola".

Konferencja, zamykająca program mazowiecki, była jednocześnie okazją do podsumowania wszystkich przedszkolnych projektów i do wyciągnięcia z nich wniosków na przyszłość.

Dlatego do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich instytucji, które będą miały wpływ na dalsze funkcjonowanie placówek przedszkolnych powstałych z funduszy Unii Europejskiej i na upowszechnianie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich - resortów: edukacji, infrastruktury, zdrowia, pracy, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Związku Gmin Wiejskich, nauczycielskich związków zawodowych.

Na szczeblu regionalnym były reprezentowane: kuratoria oświaty, inspektoraty nadzoru budowlanego, stacje sanitarno-epidemiologiczne, komendy Państwowej Straży Pożarnej, instytucje wdrażające Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Gośćmi byli również przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących inne projekty alternatywnych form edukacji przedszkolnej.

Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki i Federację Inicjatyw Oświatowych, przy współpracy merytorycznej Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, pod patronatem medialnym „Gazety Prawnej”.

mmp wwa03mmp wwa05wmmp wwa06w
 

 

W programie konferencji znalazły się:

  • wystąpienie dyrektora Biura Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MEN Witolda Witowskiego,
  • prezentacja prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki (realizator projektu MMP) Doroty Długosz Program "Mazowieckie Małe Przedszkola" - założenia i efekty (» prezentacja),
  • prezentacja Anny Blumsztajn z Fundacji im. Jana Amosa Komeńskiego Koszty upowszechniania edukacji przedszkolnej (» prezentacja),
  • wnioski z realizacji projektów pilotażowych alternatywnych form edukacji przedszkolnej, zaprezentowane przez prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych, Alinę Kozińską-Bałdygę.

Odbyły się też dwie dyskusje panelowe, które umożliwiły uczestnikom konferencji poznanie problemów związanych z upowszechnianiem edukacji przedszkolnej:

Dyskusję Jak pokonać trudności prawne i finansowe w zakładaniu placówek edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich prowadziła Monika Rościszewska-Woźniak z Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. Uczestnikami byli: Emilia Różycka z Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich Marek Olszewski, wójt gminy Marianowo Elżbieta Rink, dyrektor ZEAS gminy Lubartów Tomasz Marzęda oraz przedstawiciele organizacji realizujących projekty alternatywnych form edukacji przedszkolnej – prezes FIO Alina Kozińska-Bałdyga i prezes Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej FALA Tomasz Siemież.

Moderatorem dyskusji Jak pokonać trudności lokalowe w zakładaniu placówek edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich była Monika Ebert, prezes Stowarzyszenia Rodziców TU współrealizującego projekt MMP. W dyskusji wzięli udział: Jerzy Baryłka z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Jaromir Grabowski z Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Monika Majewska z Ministerstwa Infrastruktury, Jacek Piechocki z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Wisława Ostręga z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Konferencja dostarczyła wiedzy na temat przepisów prawnych już istniejących i przygotowywanych, umożliwiła wymianę doświadczeń i poglądów związanych z upowszechnianiem edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i stała się inspiracją do materiałów prasowych (uczestniczyli w niej również przedstawiciele mediów: „Gazety Prawnej” „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Dziennika Polska The Times”, Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i „Nowej Gospodyni”).

 

 

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za zorganizowanie tej konferencji i zaproszenie mnie. Jest to jedyna w ostatnim roku konferencja, o której mi wiadomo, podczas której zostały podjęte sprawy zasadnicze dla powstawania i trwania małych i większych przedszkoli. Na co dzień przepisy prawa oświatowego, sanepid, p-poż, prawa budowlanego, wydają się dalekie, obce a czasem niepotrzebne takim maleńkim instytucjom, jakimi są małe przedszkola. Istotne są programy, zabawki, pomoce, koncepcje...

Rzeczywistość jest inna – właśnie te przepisy są koścem przedszkola. Na razie w wielu przypadkach jest to kościec tak patologicznie rozwinięty, że gdyby nie życzliwe i z przymrużeniem oka podejście urzędników lub nieustępliwość osób prowadzących przedszkola, bardzo wiele z nich nie miałoby prawa istnieć. Machina biurokratyczna jest wielka, ale jak widać dla Federacji Inicjatyw Oświatowych to żaden problem zebrać w jednym miejscu i czasie osoby władne i życzliwie postrzegające potrzebę zmian w prawie obowiązującym małe instytucje przedszkolne.

Deklaracja przygotowania wykładni obowiązującego małe przedszkola prawa, w zrozumiałym dla przeciętnego obywatela języku i w jednym opracowaniu, wydaje mi się zapowiedzią cudu. Zyczę nam wszystkim, aby efekty tej konferencji były zgodne z zamiarami organizatorów i gratuluję FIO pomysłu i realizacji tej konferencji.

(-) Anna Florek

Autorka jest inicjatorką i organizatorką Społecznego Przedszkola Integracyjnego STO (od 1990 r. dyrektorem tego przedszkola), twórczynią autorskiego programu edukacyjno-wychowawczego przedszkola.

 

Więcej zdjęć:

konferencja w Warszawie - fot. 1konferencja w Warszawie - fot. 2konferencja w Warszawie - fot. 4konferencja w Warszawie - fot. 7konferencja w Warszawie - fot. 8konferencja w Warszawie - fot. 9

 

Powiązane teksty:

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!