Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Bocian - scenariusz zajęć
ikona literatura

Kategoria:
Autorka:

 

Tekst zawiera scenariusz zajęć z wykorzystaniem wiersza “Bocian” z tomiku Wandy Chotomskiej pt. “Nasze ptaki”.

Cele zajęć

  • wzbudzanie zainteresowania tekstem i obrazem (ilustracją);
  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i ekspresji uczuć; rozwijanie umiejętności radzenia sobie z uczuciem smutku;
  • zapoznanie się ze zwyczajami bocianów; nazywanie cech ptaków;
  • ćwiczenia stałości spostrzegania (stałość kształtu); rozwijanie umiejętności rozróżniania stosunków przestrzennych i stosunków wielkości; nauka liczenia; ćwiczenie w postrzeganiu i nazywaniu podobieństw i różnic;
  • rozwijanie umiejętności rozróżniania figury i tła;
  • rozwijanie sprawności manualnej.

Do pobrania

ikona pobierz - załącznikBocian - scenariusz zajęć (PDF - 118 KB)

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!