Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Materiały: Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym

z rozwojMałe Przedszkole jako centrum świata

Jeżeli w wiosce jedynym miejscem publicznym jest sklep z alkoholem lub przystanek PKS, mały człowiek od początku tak właśnie widzi centrum świata. Taka jest teraz głęboka symbolika tysięcy polskich wsi: centrum świata jako miejsce ucieczki. Ucieczki w alkohol, ucieczki do miasta, ucieczki do innego kraju, ucieczki przez beznadzieją i strachem co będzie jutro. Jeżeli chcemy, aby nasze dzieci, młodzież i cała społeczność na wsi rozwijały się w sposób zrównoważony, musimy to zmienić. Sklep z alkoholem nie może być centrum świata - pisze prezes FIO Alina Kozińska-Bałdyga.

 
Przedszkola na wsi – w ręce rodziców

Potencjał mieszkańców wsi, poziom wykształcenia młodego pokolenia rodziców i ich świadomość społeczna rosną z roku na rok. Ludzie ci przy odpowiedniej pomocy mogliby z powodzeniem poprowadzić przedszkole. Często jednak zamiast tego słyszą od władz "nie dacie rady". Do wspierania - a nie torpedowania - takich inicjatyw zachęca Małgorzata Lewandowska.

 
Problemy finansowania edukacji przedszkolnej

Dziś nikt już nie kwestionuje faktu, że trzy lata to najbardziej odpowiedni wiek dla małego człowieka na stawianie pierwszych "kroków edukacyjnych" - pisze samorządowiec Tomasz Marzęda. Co stoi na przeszkodzie, by realizować ten słuszny i ambitny cel? - na to pytanie autor odpowiada krótko: oczywiście finanse.

 
Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem

Omówienie podstaw prawnych współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz sposobów realizacji finansowych i pozafinansowych form tej współpracy w kraju, w regionie i w gminach uczestniczących w programie "Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola".

 
Edukacja przedszkolna może rozwinąć wieś

Jaki organ jest najlepszy do prowadzenia placówki edukacji przedszkolnej z punktu widzenia jej trwałości i efektywności ekonomicznej - zastanawia się Alina Kozińska Bałdyga. - Zdecydowanie opowiadam się za modelem placówki prowadzonej przez stowarzyszenie rodziców. Uważam, że model taki da się zrealizować w każdej wsi, jeśli jest w niej choć jedna osoba chętna do działania, i jeśli udzieli się tej wsi odpowiedniego wsparcia z zewnątrz.

 
Rodzice w przedszkolu?

Sposób funkcjonowania rodziców w relacjach z nauczycielem jest modelem dla dzieci, to od nas uczą się zachowań w kontaktach międzyludzkich. Warto więc traktować te relacje jako ważny element pracy wychowawczej. W miarę upływu czasu poznajemy rodziców, a oni nas. Czujemy się coraz pewniej i swobodniej współdziałamy. Jako gospodarze przedszkola ustalamy zasady tej współpracy, bądźmy jednak otwarte na bieżące, różnorodne wydarzenia i zmiany, reagujmy na nie z mądrą wrażliwością - apelują Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak i Katarzyna Uniszewska.

 
Organizacja pozarządowa partnerem gminy

Jeśli chcemy posiąść umiejętność przekonywania przedstawicieli władzy i administracji lokalnej do naszych idei i pomysłów, musimy nauczyć się prowadzenia dialogu, nawet przy użyciu specyficznego, „urzędowego” języka - radzą samorządowcy-praktycy Bożena Zarecka i Zbigniew Ligus.

 
MMP - lokalne centrum aktywności

Pomysły na współpracę ze środowiskiem lokalnym, na jego animowanie i wreszcie stworzenie w Małym Przedszkolu centrum aktywności środowiska lokalnego przedstawia Mirosława Suchocka, pedagog specjalny i b. dyrektor przedszkola integracyjnego i szkoły społecznej.

 
Współpraca z rodzicami w MMP

Przedszkole to miejsce, w którym nauczyciele i rodzice spotykają się w ważnych sprawach. Od tego jak zorganizujemy współpracę z rodzicami zależy, czy znajdziemy w nich sprzymierzeńców, czy tylko milczących statystów, którzy niechętnie będą uczestniczyli w życiu naszego przedszkola - swoimi doświadczeniami we współpracy z rodzicami dzieli się Mirosława Suchocka.

 
Współpraca MP z rodzicami i instytucjami

Nauczyciele często nie myślą pozytywnie o rodzicach, szczególnie wówczas, gdy dziecko sprawia kłopoty z powodu małych postępów w nauce lub niewłaściwego zachowania. Wobec rodziców takich dzieci nauczyciele często demonstrują postawę wyższości i niechęć. Mają również tendencję do obwiniania ich za kłopoty, jakie sprawia podopieczny. W odpowiedzi rodzice unikają kontaktu z nauczycielami - pisze Anna Florek.

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!