Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Rodzice w przedszkolu?
ikona wspolpraca

Kategoria:
Autorki:

 

Sposób funkcjonowania rodziców w relacjach z nauczycielem jest modelem dla dzieci, to od nas uczą się zachowań w kontaktach międzyludzkich. Warto więc traktować te relacje jako ważny element pracy wychowawczej. W miarę upływu czasu poznajemy rodziców, a oni nas. Czujemy się coraz pewniej i swobodniej współdziałamy. Jako gospodarze przedszkola ustalamy zasady tej współpracy, bądźmy jednak otwarte na bieżące, różnorodne wydarzenia i zmiany, reagujmy na nie z mądrą wrażliwością

Spis treści

1. Rodzice na co dzień w grupie

1.1. Skutki pobytu rodziców w grupie
1.2. Zasady i porady dotyczące obecności rodziców podczas zajęć
1.3. Podsumowanie

2. Zebrania dla rodziców

2.1. Formy, w jakich można organizować zebrania
2.2. Tematyka zebrań

3. Rozmowy indywidualne z rodzicami

4. Konsultacje pedagogiczne

4.1. Istota i cele konsultacji
4.2. Przebieg konsultacji

5. Zakończenie

Do pobrania

ikona pobierz - załącznikRodzice w przedszkolu? (PDF - 140 KB)

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!