Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Opowiadanie baśni jako pomoc metodyczna
ikona metodyka

Kategoria:
Autorka:

 

Wychowanie dzieci w przedszkolu dokonuje się bez przerwy, niezależnie od tego, co one robią. Dlaczego? Małe dzieci uczą się przede wszystkim przez naśladowanie i zabawę. Są to najwłaściwsze i najzdrowsze formy uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym. Trudno jednak prowadzić różnowiekową grupę dzieci, nie wnikając głębiej w rolę, jaką w zabiegach wychowawczych odgrywają kolejno następujące po sobie zajęcia.

Nauczyciel świadom wychowawczych aspektów każdego wydarzenia w przedszkolu, łatwiej dociera do rzeczywistych potrzeb dzieci i prowadzi dzieci pewniejszą ręką, pomagając sprostać codziennym wymaganiom. Jednym z niezwykle pomocnych instrumentów wychowawczych, które ma do dyspozycji nauczyciel, jest opowiadanie baśni. One w obrazowy sposób, a więc zgodny z możliwościami poznawczymi i emocjonalnymi dzieci przedszkolnych, uczą, pokrzepiają i wskazują właściwe moralnie drogi życiowe.

Spis treści

Przebieg zajęć z opowiadaniem baśni

  • Opowiadanie baśni elementem dnia
  • Wprowadzenie do opowiadania baśni
  • Po zakończeniu opowiadania baśni
  • Sposób opowiadania baśni, uwagi ogólne

Dobór baśni w pracy z grupą dzieci w różnym wieku

  • Dobór baśni ze względu na wiek dzieci
  • Dobór baśni ze względu na porę roku
  • Dobór baśni ze względu na temat

Podsumowanie

  • Przykładowe propozycje baśni dobranych ze względu na wiek dzieci

Do pobrania

ikona pobierz - załącznikOpowiadanie baśni jako pomoc metodyczna (PDF - 158 KB)

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!