Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Znaczenie otoczenia w wychowaniu
ikona metodyka

Kategoria:
Autorki:

 

Na jakość warunków edukacyjnych wpływa właściwe zagospodarowanie przestrzeni. Dobre wyposażenie wnętrza i zagospodarowanie ogrodu, podwórka, placu zabaw to takie, które pozwala dziecku na zaspokajanie podstawowych potrzeb rozwojowych. To fakt, który łatwo sobie uświadamiają nauczyciele przedszkoli i szkół. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę, że aranżacja przestrzeni jest jednym z elementów składowych metodyki pracy nauczyciela.

W działalności pedagogicznej wystrój i sposób adaptacji miejsca, w jakim się ona odbywa, warunkuje: zdrowy rozwój dzieci, ich pomyślną adaptację, jakość kontaktów społecznych, budowanie atmosfery życzliwości, możliwość uczenia się rozumienia otaczającego świata, samodzielne działania dziecka budujące jego wiedzę i umiejętności. Psychologowie przyznają, że sprzęty i zabawki otaczające dziecko, a także kolorystyka pomieszczenia, sprzyjają bądź ograniczają kształtowanie się jego sfery psychofizycznej, wpływają na zabawę, uczenie się, wspierają lub hamują aktywności ruchowej.

Jaka więc kolorystyka byłaby najodpowiedniejsza dla dzieci w wieku przedszkolnym? Nasza odpowiedź brzmi: po prostu ciepła. Stonowane barwy, przewaga brzoskwini, różu, koloru piasku pustyni. Na tym tle łatwo jest patrzeć na pomoce dydaktyczne, które dobrze komponują się, kiedy są w czystych kolorach podstawowych. Odpowiednie są drewniane meble. Unikamy barw ostrych i zimnych. Jeśli w jakimś kąciku zdecydujemy się zastosować błękit, np. w miejscu wypoczynkowym, to powinno być on stonowany i ocieplony. Gdy mamy do dyspozycji wysokie pomieszczenia o białych ścianach, nawet u dorosłych wywołujące wrażenie zagubienia, należy przystosować je do potrzeb małych dzieci. Dlatego wtedy tworzymy małe kąciki z daszkami, pod którymi dziecko może doznać osłonięcia i otulenia. Ogromne okna, dobrze sprawdzające się w pochmurne dni, wymagają przysłonięcia podczas silnego nasłonecznienia. Światło ze starych jarzeniówek oświetlające ściany pełne dydaktycznych, sztywnych plansz, nie jest najbardziej odpowiednie dla małych dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo nadmiar plansz wprowadza zbędny chaos, sztywność i chłód.

Aranżacja wnętrza przedszkolnego jest zadaniem nauczyciela. Przez odpowiednie wyposażenie sali tworzy on warunki dla rozwoju psychofizycznego dzieci. Wyposażenie sprzyja lub nie, zaspokojeniu potrzeby kontaktu emocjonalnego i społecznego, potrzeby poznawania i bezpieczeństwa, aktywności i eksploracji. Przyjęcie powyższej perspektywy pobudza do szukania różnorodnych, wielofunkcyjnych zabawek i narzędzi, skrupulatnie dobranych pod kątem wartości estetycznych, edukacyjnych, technicznych i rozwojowych.

Małe dzieci dobrze czują się w przestrzeni, którą mogą “ogarnąć” własnymi siłami. A zatem w niezbyt dużych pomieszczeniach, uwielbiają bawić się w małych kącikach, gdzie nisko zwiesza się sufit. Z drugiej strony potrzebują również przestrzeni do realizacji dynamicznych zabaw ruchowych i konstrukcyjnych.

Jak można pogodzić takie potrzeby? Łatwo, jeśli zastosujemy ruchome elementy wyposażenia sali, np. drewniane koziołki i płachetki materiału, zwieszające się z sufitu. Dzięki takiej aranżacji, sala dziecięca może pełnić wiele funkcji. Pozwala dzieciom i nauczycielowi odpowiednio, w stosunku do aktualnych potrzeb, kreować przestrzeń.

Przedszkole Integracyjne nr 6 w Warszawie - fot.1Przedszkole Integracyjne nr 6 w Warszawie - fot.2

To od nas nauczycieli dzieci uczą się estetyki i kanonów piękna. Warto więc ozdabiać sale reprodukcjami mistrzów, a nie zinfantylizowanymi, często groteskowymi bohomazami. Nie bójmy się też naszych własnych pomysłów i twórczości plastycznej. Rozwijamy się przecież razem z dziećmi i dzięki nim. Próby podejmowane przez dorosłego opiekuna, przewodnika, stanowią oparcie dla dzieci. Nauczyciel, który stara się stworzyć ładne otoczenie, staje się wzorem do naśladowania. Z czasem również dzieci uczą się, jak można pięknie i ciekawie poukładać eksponaty w kąciku przyrodniczym, czy ułożyć bukiety z zebranych liści.

Przedszkole Integracyjne nr 6 w Warszawie - fot.3Przedszkole Integracyjne nr 6 w Warszawie - fot.4Przedszkole Integracyjne nr 6 w Warszawie - fot.6Przedszkole Integracyjne nr 6 w Warszawie - fot.5

Bardzo trudno jest organizować proces uczenia się dzieci bez odpowiednio dobranych przedmiotów. Dzieciom nie jest obojętne, czym, w co i jak się bawią. Podstawowe znaczenie ma zaspokajanie aktualnych potrzeb rozwojowych. Ciekawe i stymulujące przedmioty, zabawki, instrumenty, “skrzynie skarbów” inspirują dzieci do odkrywania, rozwijania wyobraźni i działania. Proponujemy zaobserwować, jak długo i z jakim zaangażowaniem dzieci bawią się “zabawką gotową”, która daje jedną tylko możliwość, ponieważ jest to np. wóz strażacki naśladujący prawdziwy z najdrobniejszymi nawet szczegółami. Może on być bardzo pożyteczną pomocą dydaktyczną, wspomaga wiedzę, ale nie wyobraźnię.

Przyjrzyjmy się również jak pomysłowo i wielostronnie rozwija się zabawa wokół kilku krzesełek, pieńka przyniesionego z ogrodu i małego kocyka po młodszym braciszku. Dzieci tworzą wóz strażacki z krzesełek, zrolowanym kocykiem jak sikawką “gaszą” pożar, który wyobrażają sobie ustawiając pieniek w roli płonącej komórki. Po chwili pieniek jest stołem, na którym kocyk leży jako obrus, dzielni strażacy jedzą pyszne dania z kamyków, kory i patyczków, których pełno wokół przedszkolnego budynku. Oprócz dostępu do zwykłych zabawek warto więc zapewnić dzieciom dostęp do zabawek niespecyficznych, pobudzających wyobraźnię1 oraz bogaty materiał przyrodniczy.

Przedszkole Integracyjne nr 6 w Warszawie - fot.7Przedszkole Integracyjne nr 6 w Warszawie - fot.8Przedszkole Integracyjne nr 6 w Warszawie - fot.9

Duże znaczenie dla zdrowego rozwoju dzieci ma umożliwienie im swobodnego dostępu do różnorodnych materiałów plastycznych, zabawek, książek, kącików tematycznych itp. Dostępność przedmiotów jest jedną z cech najbardziej stymulujących aktywność dzieci, obok “otwartości” i prostoty zabawek oraz niezwykle potrzebnej, wspierającej i zachęcającej postawy nauczyciela.

Już samo usytuowanie nauczyciela w sali dziecięcej, wiele mówi nam o relacjach, jakie panują w danej grupie. Jeżeli nauczyciel znajduje się zwykle w dużej odległości od dzieci, za swoim biurkiem, można mówić o autorytarnym stylu porozumiewania się, aranżowanym organizacją przestrzeni. Nie sprzyja to prowadzeniu dialogu i stwarza chłód między nauczycielem a dziećmi.

Przebywanie nauczyciela wśród dzieci i wspólne wykonywanie wielu działań jest cennym elementem w edukacji społecznej najmłodszych. Informuje o chęci nawiązania bliskiego kontaktu i akceptacji. W takim klimacie dzieci dobrze się czują, chętniej i efektywniej pracują.

Nieodłącznym elementem aranżacji przestrzeni jest stworzenie miejsc odpowiednich dla swobodnej aktywności dzieci, sprzyjających współdziałaniu w zespole. Przez umożliwienie dzieciom swobodnej zmiany otoczenia2 realizowana jest zasada dwupodmiotowości, zgodnie z którą nauczyciel jest świadomy, że dziecko posiada kompetencje w wielu dziedzinach i odpowiednio przygotowanych warunkach samo konstruuje swoją wiedzę.

Na koniec warto jeszcze raz podkreślić, że to nauczycielka zagospodarowuje i aranżuje przestrzeń, w której znajduje się grupa. Rozumie, jak ważny jest wpływ otoczenia na samopoczucie i psychikę dzieci. Unika zbyt jaskrawych kolorów, które mogą męczyć, nużyć i rozpraszać dzieci. Przesyt niestarannie wybranych i chaotycznie rozmieszczonych elementów dekoracyjnych nie sprzyja koncentracji uwagi – daje wrażenie nieporządku, w którym poszczególne elementy stają się niewidoczne. Dzieci dobrze czują się i rozwijają w otoczeniu stymulującym do aktywności, uporządkowanym i jednocześnie bogatym w przedmioty pobudzające ożywcze działanie wyobraźni, w miłym i ciepłym wnętrzu.

Przypisy

1 Wyobraźnia przecież jest tą siłą człowieka, która w późniejszych latach edukacji umożliwia operowanie abstrakcyjnymi pojęciami matematyki, fizyki, chemii. Otwiera na umiejętność ukazywania piękna i dobra, które często znajduje wyraz w twórczości poetyckiej, czy ogólniej-literackiej.

2 Jak zostało to ukazane w opisie zabawy w straż pożarną na str. 2 niniejszego opracowania.

 

Zdjęcia z Przedszkola Integracyjnego nr 6 w Warszawie

 

Do pobrania

ikona pobierz - załącznikZnaczenie otoczenia w wychowaniu (PDF - 308 KB)

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!