Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
MMP nie znikną - konferencja w Sandomierzu
20 marca 2008

Mazowieckie Małe Przedszkola będą działać nadal po zakończeniu projektu - na konferencji w Sandomierzu, podsumowującej projekt MMP w regionie południowym, samorządy lokalne zadeklarowały, że będą wspierać finansowo działające na ich terenie placówki.

Program Mazowieckie Małe Przedszkola, w którym powstało 30 MP w woj. mazowieckim i świętokrzyskim, dobiega końca. 31 marca 2008 r. kończy się finansowanie przedszkoli ze środków unijnych. Dlatego Zespół Koordynacyjny podjął decyzję o organizacji czterech regionalnych konferencji, służących podsumowaniu efektów programu, promocji edukacji przedszkolnej w środowisku wiejskim oraz poszukiwaniu rozwiązań, które umożliwią kontynuację pracy wszystkich placówek.

W pierwszej z konferencji, zorganizowanej 18 marca w Sandomierzu, wzięli udział nauczyciele Małych Przedszkoli, dyrektorzy Małych Szkół, przy których one działają, sołtysi i przedstawiciele samorządów gminnych oraz regionalne media. Konferencja zakończyła się deklaracją wszystkich przedstawicieli urzędów i rad gmin o chęci dalszego wspierania placówek. W większości przypadków MMP założone na terenie woj. świętokrzyskiego będą dalej funkcjonowały jako przedszkola niepubliczne lub inne formy edukacji przedszkolnej (zespoły lub punkty), wspierane finansowo przez gminy. Wsparcia w zapewnieniu dalszego działania będą potrzebowały MMP w Nowych Kicharach i Dziurowie.

Występ Małych Przedszkolaków z Gór Wysokich, przygotowany przez nauczycielkę Katarzynę Krakowiak, przypomniał uczestnikom konferencji, komu ma służyć ich praca. Dziękujemy koordynatorce regionu południowego pani Marzannie Ryczan za zorganizowanie konferencji, a Fundacji Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości za udostępnienie sali konferencyjnej.

Obrady

sandomierz01sandomierz02sandomierz03sandomierz04sandomierz06sandomierz08sandomierz09sandomierz10sandomierz11sandomierz12

W kuluarach

kuluary01kuluary01kuluary01kuluary01kuluary01

Występ Małych Przedszkolaków z Gór Wysokich

wystep01wystep02wystep03wystep04wystep05

 

Zobacz także:

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!