Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Wnioski o dofinansowanie MP - upływa termin
21 września 2007

30 września upływa termin składania wniosków o dofinansowanie Małych Przedszkoli. Poniżej publikujemy wzory wniosków i tekst nowelizacji ustawy oświatowej.

ikona pobierzWzór wniosku (PDF)

ikona pobierzNowelizacja ustawy oświatowej (PDF)

 

Drogie Nauczycielki,

Do końca września koniecznie trzeba wystąpić do gminy z pismem informującym o zamiarze prowadzenia edukacji przedszkolnej dla jakiejś określonej liczby dzieci. Proponowaną treść pisma publikujemy wyżej w załącznikach. Pismo jest mało konkretne, ale póki nie ma rozporządzenia Ministra Edukacji i decyzji, jaka placówka będzie dalej istniała, w mojej ocenie lepiej napisać to tak, jak proponujemy. Pozwoli to na podjęcie decyzji później, kiedy będzie już więcej wiadomo. Z punktu widzenia prawa ważne jest to, aby jakieś pismo zostało złożone. To rozpoczyna sprawę. Gmina ma obowiązek zarezerwowania środków w budżecie, niezależnie od tego, czy ma na to ochotę czy nie.

Możliwości funkcjonowania placówki edukacji przedszkolnej

1. Przedszkole publiczne
2. Przedszkole niepubliczne
3. Publiczna inna forma edukacji przedszkolnej
4. Niepubliczna inna forma edukacji przedszkolnej.

Na powstanie placówki publicznej zgodę musi wyrazić Rada Gminy. Placówkę niepubliczną można założyć bez takowej zgody, a nawet wbrew życzeniu Gminy. Warunkiem jest jedynie posiadanie odpowiedniego lokalu. Przedszkole musi funkcjonować minimum 25 godzin tygodniowo, inna forma – 12 godzin.

Zasady finansowania placówek

1. Przedszkole publiczne – 100%

2. Przedszkole niepubliczne – co najmniej 75% średnich kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w danej gminie. Gdy w gminie nie ma żadnego przedszkola brana jest pod uwagę gmina sąsiednia.

3. Publiczna inna forma edukacji przedszkolnej – 50% kosztów z przedszkola publicznego

4. Niepubliczna inna forma edukacji przedszkolnej – co najmniej 40 %.

Pismo powinno być przygotowane przez Stowarzyszenie. Jeżeli nie macie jeszcze stowarzyszenia zarejestrowanego, to jeśli wniosek jest już w sądzie, można napisac „Stowarzyszenie, adres itd. I w nawiasie (w rejestracji). Jełsi nie ma jeszcze nic, to pismo składać może nauczycielka czy inna osoba (np. sołtys). Ważne, aby takie pismo w ogóle wpłynęło.

W naszej ocenie obecny system finansowania edukacji przedszkolnej jest niespójny i nie odpowiada potrzebom wyrównywania szans na wsi. Federacja występuje z postulatem utworzenia choćby niewielkiej, ale płatnej z budżetu państwa subwencji oświatowej. Będziemy o tym mówić w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu. Już niedługo więcej informacji na ten temat.

Stowarzyszenie będzie mogło pozyskiwać dodatkowe środki z Funduszy UE na rozszerzenie edukacji przedszkolnej. W tym będziemy się starali pomóc. Dlatego tak ważne jest, abyście mieli stowarzyszenia.

Oprócz niedobrego sposobu finansowania edukacji przedszkolnej największym problemem jest uzyskanie pozytywnych opinii Sanepidu i straży pożarnej na wykorzystanie budynku do prowadzenia przedszkola. Liczę, iż w rozporządzeniu Ministra sprawy te zaczną być lepiej rozwiązywane. Teraz mogę jedynie radzić, abyście zaczęły przygotowywać się do tego tematu.

Pismo do gminy należy przygotować w dwóch egzemplarzach – oryginał i kopię. Oryginał składamy w sekretariacie na dziennik. Na kopii dostaniemy potwierdzenie złożenia pisma. Ten dokument trzeba starannie przechowywać.

Pionierzy zawsze musieli się przedzierać przez nieprzebyte szlaki. My wszyscy jesteśmy takimi pionierami, którzy przedzierają się przez gęstwinę przepisów.

Powodzenia,

Będzie dobrze! Alina Kozińska

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!