Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Federacja Inicjatyw Oświatowych
14 czerwca 2007

Federacja Inicjatyw Oświatowych

Powołana w 1999 roku Federacja Inicjatyw Oświatowych wyrosła z ruchu społecznego - ogólnopolskich spotkań rodziców, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół, samorządów, rządu i parlamentu.

Jesteśmy związkiem stowarzyszeń i fundacji, których celem jest wspieranie aktywności obywatelskiej i przemian w oświacie. Działamy przede wszystkim na rzecz środowisk wiejskich.

Pomagamy

  • zakładać lokalne stowarzyszenia rozwoju wsi,
  • przejmować i prowadzić szkoły, przedszkola i inne placówki, którym grozi likwidacja ze względów ekonomicznych,
  • podnosić poziom nauczania i dostosowywać metody do indywidualnych potrzeb uczniów,
  • przeciwdziałać marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, niepełnosprawnych czy odmiennych kulturowo,
  • poznawać i skutecznie wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne.

INNE Projekty

Zarząd

Prezes - Alina Kozińska-Bałdyga
Wiceprezesi - Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Mikołaj Gassen-Piekarski
Członkowie - Magda Gerlecka, Ewa Krasuska

Kontakt

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!