Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Tygodnik "Co Słychać" - kwiecień 2007

Małe przedszkola na wsi

Źródło: Tygodnik "Co Słychać"
Data publikacji: kwiecień 2007

Tygodnik Co Słychać - zrzut ekranu
 

ikona cytatW marcu 2007 roku „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki” wygrało konkurs resortu edukacji dotyczący tworzenia alternatywnych form edukacji przedszkolnej na wsi. Wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych oraz trzema partnerami regionalnymi do marca 2008 r. realizować będziemy projekt „Mazowieckie Małe Przedszkola” wdrażany przez MEN i współfinansowany ze środków EFS - Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich).

Projekt zakłada utworzenie 30 wiejskich ośrodków edukacji przedszkolnej nazwanych Mazowieckie Małe Przedszkola w województwie mazowieckim i północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego.

W projekcie mogą wziąć udział: gminy wiejskie, stowarzyszenia oraz osoby prywatne (np. rodzice), którym edukacja najmłodszych dzieci na wsi nie jest obojętna i chcieliby oni włączyć się w proces organizowania, prowadzenia i pracy w 8 wiejskich małych przedszkolach, które mają powstać we wsiach powiatu mińskiego.

Zapraszamy na regionalne spotkanie promocyjno - informacyjne, które odbędzie się we wtorek 17 kwietnia o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Szczególnie liczymy na udział:

  • przedstawicieli samorządów gminnych,
  • dyrektorów małych wiejskich szkół,
  • rodziców mieszkających na wsi,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych

oraz

  • nauczycieli nauczania przedszkolnego lub zintegrowanego (min. licencjat), którzy poszukują pracy i są gotowi ją podjąć od połowy kwietnia br.

Podczas spotkania zostaną dokładnie omówione założenia projektu i korzyści płynące dla jednostek (JST, szkół, organizacji, osób prywatnych), które zdecydują się utworzyć w ramach projektu placówki przedszkolne. Mazowieckie Małe Przedszkola finansowane będą ze środków EFS w zakresie wyposażenia placówki, wyprawki dla dzieci, materiałów do bieżącej działalności oraz wynagrodzenia nauczycieli.

W trakcie spotkania przedstawione będą również zasady zatrudnienia nauczycieli Mazowieckich Małych Przedszkoli (umowa o pracę na czas trwania projektu, z możliwością przedłużenia). Nauczyciele wezmą udział w bezpłatnych szkoleniach (stacjonarnych i e-learning – każdy nauczyciel otrzyma laptop) przygotowujących do pracy w grupie przedszkolnej różnowiekowej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w środowisku wiejskim.

Więcej informacji uzyskać można pod nr telef. 509 096 422 lub 509 096 433

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!