Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Gazeta Prawna - listopad 2007

Będzie łatwiej zakładać małe przedszkola na wsiach

Autorka: Dominika Sikora
Źródło: Gazeta Prawna
Data publikacji: 14 listopada 2007

Gazeta Prawna - zrzut ekranu
 

ikona cytatGłówny Inspektor Sanitarny chce złagodzić wymagania sanitarno-higieniczne, które muszą spełniać tworzone na wsiach małe przedszkola.

W kraju działa już ponad 900 małych wiejskich przeszkoli, finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Docelowo takich ośrodków ma być ponad 5 tysięcy. Na ich utworzenie ma być przeznaczone ponad 243 mln euro w ciągu sześciu lat.

- Już teraz w małych przedszkolach uczy się ponad 10 tys. dzieci, a docelowo ma być ich nawet 195 tys. - mówi Alina Kołzińska-Bałdyga z Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Mają one wyrównywać szanse edukacyjne dzieci pochodzących z obszarów wiejskich. Szacuje się, że dzieci te są o dwa lata opóźnione w rozwoju edukacyjnym w porównaniu z ich rówieśnikami z miast.

W Polsce do ponad 7,8 tys. wszystkich przedszkoli chodzi 676 tys. dzieci w wieku od trzech do pięciu lat. Dostęp do wcześniejszej edukacji ma jednak zapewniony tylko 130 tys. dzieci wiejskich.

Barierą w powstawaniu małych przedszkoli są, jak na razie, niespójne przepisy dotyczące warunków sanitarnohigienicznych, jakie muszą one spełniać. Dodatkowo nie ma dokładnie przepisów określających te wymogi.

- Tak nieprecyzyjne prawo powoduje, że inspektorzy sanitarni wymagają, żeby małe przedszkola spełniały ogólne wytyczne określone dla dużych ośrodków przedszkolnych - twierdzi Monika Ebert, koordynator regionalny projektu Mazowieckie Małe Przedszkola.

Dlatego Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) już rozpoczął prace nad przygotowaniem nowych przepisów.

- Obecnie obowiązujące regulacje sanitarne w stosunku do małych przedszkoli są mało precyzyjne i w związku z tym różnie interpretowane przez regionalne sanepidy - mówi Andrzej Wojtyła, prezes GIS.

Dlatego GIS chce opracować minimum sanitarnohigieniczne, które będą one musiały spełniać. W tej sprawie zostanie przygotowane rozporządzenie.

Musi być ono gotowe jak najszybciej, bo od 1 stycznia 2008 r. na małe wiejskie przedszkola został nałożony obowiązek rejestrowania się w urzędach gminnych. Bez dokładnego określenia, jakie warunki sanitarne muszą być przez nie spełnione, ich rejestracja będzie niemożliwa.

- Bez wpisu do rejestru nie będą one mogły nadal funkcjonować, bo nie dostaną dotacji z gminy - podkreśla Alina Kozińska-Bałdyga.

Inne teksty na ten temat znajdą Państwo na stronach Federacji Inicjatyw Oświatowych.

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!