Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Kilka uwag o zapisach w dzienniku zajęć
ikona organizacja

Kategoria:
Autorka:

 

Zapisy w dzienniku mogą sprawiać nam kłopot. Zwykle nie lubimy się zanadto rozpisywać, starając się poświęcać jak najwięcej czasu na bezpośrednią pracę z dziećmi. Konieczność udokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie zróżnicowanej wiekowo jest postrzegana jako utrudnienie. Warto jednak robić to systematycznie i zadbać o formułę wpisów, która nie będzie zbyt obszerna, a jednocześnie dobrze udokumentuje naszą pracę z dziećmi.

Nie ma sztywno ustalonych reguł wpisywania tematów do dziennika, a sposobów dokumentowania codziennej pracy jest wiele. Niemniej, obowiązują pewne proste zasady ogólne, które postaram się przedstawić.

Dziennik zajęć zawiera m. in. rozkład dnia oraz dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej. Na jednej z pierwszych stron zapisujemy ramowy rozkład dnia. Ustala go nauczycielka prowadząca małe przedszkole, w porozumieniu z rodzicami. Organ prowadzący określa liczbę godzin, w których jest otwarty ośrodek przedszkolny.

Rozkład dnia zależy od godzin pracy przedszkola, ale może być inny w każdym dniu. Ważne jest, by uwzględniał zasady higieny psychicznej, różnorodności aktywności i dawał oparcie zarówno dzieciom, jak i nauczycielowi. Godziny, które podajemy w rozkładzie dnia, należy traktować jako orientacyjny wyznacznik początku i końca zajęć. Pracując z dziećmi musimy być z jednej strony elastyczne, a z drugiej przewidywalne i uporządkowane. Trudne zadanie? Dlatego wspiera nas w tym ustalony przez nas ramowy rozkład dnia.

Do pobrania

ikona pobierz - załącznikKilka uwag o zapisach w dzienniku zajęć (PDF - 98 KB)

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!