Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Prawo w pracy nauczyciela MP
ikona organizacja

Kategoria:
Autorka:

 

Nauczyciel zatrudniony w małym, wiejskim przedszkolu, powinien mieć nie tylko przygotowanie pedagogiczne, lecz także podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego i pracowniczego. W tekście, który publikujemy, M. Ebert omawia najważniejsze akty prawne z tych dziedzin.

Spis treści

Akty prawne wyższego rzędu

  • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
  • Konwencja o Prawach Dziecka

Prawo regulujące organizację pracy innych form wychowania przedszkolnego

  • Ustawa o systemie oświaty
  • Rozporządzenie MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

Zapisy regulujące sprawy pracownicze

  • Karta Nauczyciela

Podsumowanie

Do pobrania

ikona pobierz - załącznikPrawo w pracy nauczyciela MP (PDF - 156 KB)

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!