Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Głos Wyszkowa - listopad 2007

Domowe przedszkole

Autorka: Elwira Kosewska
Źródło: Głos Wyszkowa
Data publikacji: 6 listopada 2007

Głos Wyszkowa - zrzut ekranu
 

ikona cytatWażna nie tylko dla samych przedszkolaków, ale także dla całej społeczności Lucynowa Dużego uroczystość miała miejsce 25 października.

Dzieci zaprezentowały tego dnia swoje przedszkole i to, czego się tam nauczyły rodzicom, dziadkom, przy szłym nauczycielom ze szkoły podstawowej. Widać, że świetnie się w nim czują, a rodzice ufają placówce. To takie nasze domowe przedszkole - mówi.

Przedszkole w Lucynowie istnieje od kwietnia tego roku. Powstało dzięki współpracy kilku organizacji pozarządowych, które postarały się o pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, na który dostały unijne wsparcie, zakłada utworzenie trzydziestu wiejskich ośrodków edukacji przedszkolnej. Projekt realizuje Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki wspólnie z Federacją Inicjatyw Oświatowych oraz trzema partnerami regionalnymi. Jedno z nich to Towarzystwu Wspierania Szkolnictwa Wyższego i Oświaty w Płocku, które objęło opieką właśnie placówkę utworzoną w Lucynowie.

Do przedszkola uczęszcza 16 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Zajęcia dydaktyczne odbywają się we wtorki, środy i czwartki w godzinach 8.30-13.30, czyli przez 15 godzin tygodniowo. Obecnie opiekuje się nimi Teresa Skwara, która pracuje w zastępstwie za Agatę Pędzich. Pomieszczenia na potrzeby przedszkola użyczyła Szkoła Podstawowa. Meble, które znajdują się w przedszkolu, także użyczyła dyrekcja szkoły.

W przedszkolu dzieci nie tylko się uczą i bawią, ale mogą także liczyć na pomoc profesjonalistów różnych dziedzin. We wrześniu wszystkie dzieci zostały np. zdiagnozowane przez logopedę i psychologa, co dostarczyło nauczycielom i rodzicom cennych wskazówek do indywidualnej pracy. W czasie trwania programu kształcą się także nauczyciele podczas licznych szkoleń.

Program przewiduje, że wiejskie przedszkola będą istnieć do marca 2008 roku, jednak rodzice mają nadzieje, że uda się przedłużyć ten termin.

- Mamy nadzieję, że nasze przedszkole nie skończy się w marcu - mówiła w imieniu rodziców Elżbieta Michałek.

Być może jego dalsze finansowanie zagwarantuje gmina Wyszków. Jej przedstawicielka naczelnik Marianna Szumowska gościła 25 października w Lucynowie, aby razem z innymi gośćmi podziwiać występy przedszkolaków. Przyglądała się im także m.in. koordynator programu Ewa Iller, sołtys Lucynowa Kazimiera Białek i dyrektor zaprzyjaźnionej SP Elżbieta Królikowska. Wszyscy głośno oklaskiwali program o jesieni i mieli dla dzieci miłe prezenty.

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!