Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Specyficzne strategie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
ikona rozwój

Kategoria:
Autorka:

 

Do nazewnictwa pedagogicznego i psychologicznego zostało wprowadzone pojęcie specjalnych potrzeb edukacyjnych. To wyraz troski – już na poziomie języka – o zapobieganie wykluczającemu stosunkowi do dzieci upośledzonych, autystycznych i dzieci z innymi trudnościami w rozwoju życia uczuciowego, z problemami ruchowymi itd. Autorka odpowiada m.in. na pytania, jakimi instrumentami pedagogicznymi można się posługiwać podczas pracy z dziećmi potrzebującymi specyficznego traktowania oraz jak odróżnić potrzeby wynikające z trudności rozwojowych od potrzeb, na które trzeba odpowiadać, bez względu na ich rodzaj (np. potrzeb związanych z rozwojem dziecka jako osoby).

Spis treści

1. Które dzieci potrzebują specjalnej troski
2. Dzieci o zrównoważonym rozwoju
2.1. Dziecko jako osoba

2.2. Dziecko poznające świat i siebie
2.3. Dziecko przeżywające świat i siebie uczuciowo
2.4. Dziecko działające, aktywne
2.5. Dziecko uspołecznione
3. Dzieci opóźniające się w rozwoju

4. Dzieci rozwijające się nieharmonijnie
5. Uzdolnieni i twórczy
6. Zakończenie
6.1. Przegląd strategii i sposobów wspierania rozwoju dziecka

Do pobrania

ikona pobierz - załącznikSpecyficzne strategie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (PDF - 171 KB)

ikona pobierz - załącznikPotrzeby rozwojowe dzieci w wieku 0-7 lat (PDF - 102 KB)

ikona pobierz - załącznikPrzykład indywidualnego programu pracy z dzieckiem (PDF - 110 KB)

Teksty powiązane

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!