Projekt NMMP był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kapitał Ludzki Unia Europejska
Projekt MMP został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL.
Unia Europejska
Rozwój poznawczy przedszkolaka
ikona rozwój

Kategoria:
Autorka:

 

Zdolności poznawcze dzieci i proces ich dojrzewania znajdują się od ponad stu lat w kręgu zainteresowań psychologii rozwojowej. W wieku przedszkolnym, w zakresie poznawania świata przez dziecko, zachodzą zmiany głównie w wyniku wzbogacenia spostrzegawczości, myślenia i rozumienia mechanizmów funkcjonowania środowiska. Dzieci w tym czasie doskonalą metody zmysłowego i umysłowego poznania świata. Kompetencje poznawcze pozwalają im rozbudować schematy umożliwiające kształtowanie się rozumienia coraz bardziej złożonych wydarzeń, zjawisk i pojęć.

Spis treści

  • Wstęp
  • Podstawowe procesy poznawcze
  • Dzieci trzyletnie
  • Dzieci czteroletnie
  • Dzieci pięcioletnie
  • Wspieranie rozwoju poznawczego

Do pobrania

ikona pobierz - załącznikRozwój poznawczy przedszkolaka (PDF - 116 KB)

 

Do góry   Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!