Materiały: O autorach


Ewa Baranowska

 


Magdalena Bochenek

Psycholog, pedagog, terapeutka. Od lat pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym, obecnie w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi. Zajmuje się rozpoznawaniem możliwości i potrzeb dzieci. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń oraz zaburzeń rozwojowych dzieci. Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

 


Piotr Duda

 


Monika Ebert

Prezeska Stowarzyszenia Rodziców „TU”, które prowadzi Rodzinne Przedszkole Społeczne w Zalesiu Górnym pod Warszawą. Była koordynatorka regionu centralnego w programie "Mazowieckie Małe Przedszkola".

 


Anna Florek

Psycholog, inicjatorka i organizatorka Społecznego Przedszkola Integracyjnego STO (od 1990 r. dyrektor tego przedszkola), twórczyni autorskiego programu edukacyjno-wychowawczego przedszkola i autorka licznych publikacji z dziedziny integracji, edukacji przedszkolnej i współpracy z rodzicami.

 


Maria Gassen-Piekarska

Dyplomowana dietetyczka. Od 23 lat zajmuje się zbiorowym żywieniem. Przez 16 lat pracowała jako dietetyczka w Szpitalu Miejskim w Gołubiu-Dobrzyniu, a obecnie pracuje w Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu jako dietetyczka i szef kuchni. Jest zwolenniczką zdrowego żywienia. W swojej praktyce za podstawową wartość uważa wykorzystanie tradycji polskiej kuchni w planowaniu racjonalnego żywienia.

 


Aleksandra Górecka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego - Wydziału Geologii i Studium Edukacji Niezależnej, specjalizacja - pedagogika waldorfska. W 2004 ukończyła Studium Podyplomowe o specjalności: edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem zintegrowanym i wychowaniem przedszkolnym. Pracuje od 11 lat jako nauczycielka Przedszkola Integracyjnego nr 6 w Warszawie, w grupach mieszanych wiekowo. Współprowadzi grupę artystyczną dla rodziców i zajęcia profilaktyczne integracji sensorycznej dla dzieci

 


Monika Just

Asystentka w Katedrze Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej UŁ, wykładowczyni WSHE w Łodzi, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, doktorantka prof. dr hab. K. J. Szmidta (Zakład Pedagogiki Twórczości UŁ). Autorka wielu publikacji z dziedziny edukacji małego dziecka. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Zainteresowania naukowe: zagadnienia pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogika kreatywna, innowacyjne metody kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym, rozwijanie i kształcenie zdolności twórczych dzieci.

 


Alina Kozińska-Bałdyga

Założycielka i prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych.

 


Grzegorz Leszczyński

Literaturoznawca, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego

 


Katarzyna Leśniewska

Pedagog specjalny. Ukończyła dwuletni staż socjoterapeutyczny w Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży OPTA oraz dwuletnie szkolenie w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Pracowała w Ośrodku Profilaktyki Uzależnień i Socjoterapii OPUS, w świetlicy terapeutycznej dla uczniów szkoły podstawowej, na oddziale hematologii dziecięcej. Obecnie w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Trenerka programu „Przyjaciele Zippiego”, rozwijającego umiejętności psychospołeczne małych dzieci.

 


Małgorzata Lewandowska

Rolniczka z Wielkopolski, od 2004 r. prezesuje lokalnemu wiejskiemu stowarzyszeniu, które prowadzi szkołę podstawową, przedszkole dla dzieci w wieku 3-6 lat, a także szkoły zaoczne różnych typów dla dorosłych mieszkańców wsi. Od 2008 roku stowarzyszenie prowadzi również dwa ośrodki przedszkolne finansowane z POKL w innych wsiach w tej samej gminie.

 


Zbigniew Ligus

Były burmistrz Recza (2002-2006). Współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Recza, członek władz Towarzystwa Miłośników Barlinka i Reczańskiego Towarzystwa Oświatowego "pro Educatio". Laureat nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego "Animator Kultury 2000 roku". Trener Fundacji Wspierania Aktywności Lokalnej FALA we Wrocławiu.

 


Bogna Mackiewicz

Psycholog kliniczny dziecka, w stopniu nauczyciela dyplomowanego, z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwentka Podyplomowych studiów Edukacji Niezależnej UW. Od 14 lat pełni obowiązki psychologa w Przedszkolu Integracyjnym w Warszawie. Jest również wykładowcą WSP ZNP w Warszawie. Autorka kilku programów edukacyjnych i prorozwojowych (np. „Twórcze zajęcia dla całej rodziny”, „Forum Wymiany Zawodowej dla psychologów”) realizowanych. Prowadzi szkolenia dla dorosłych (psychologów, nauczycieli i rodziców), publikuje artykuły na temat wspierania rozwoju, działa na rzecz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

 


Tomasz Marzęda

 


Stanisława Płaszczyńska

Nauczycielka jęz. polskiego, od 15 lat dyrektor Zespołu Szkół w Łubowie (gm. Borne-Sulimowo, pow. Szczecinek, woj. zachodniopomorskie), współautorka standardów jakości pracy Małego Przedszkola, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Łubowo, które od września 2006 r. prowadzi oddział Małego Przedszkola, założony w programie Federacji Inicjatyw Oświatowych "Małe Przedszkole w Każdej Wsi". Szczęśliwa mama pięciorga dzieci.

 


Elżbieta Płóciennik

Nauczycielka dyplomowana w Przedszkolu Miejskim nr 118 w Łodzi, liderka nauczycielskiego zespołu metodycznego ds. kreatywności przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, wykładowczyni WSHE w Łodzi, doktorantka prof. dr hab. K. J. Szmidta (Zakład Pedagogiki Twórczości UŁ), współautorka kart pracy dla dzieci 5-6-letnich “Milutek i ja malujemy świat” (wyd. Res Polona), autorka innowacji o charakterze programowo-metodycznym pod nazwą Program wychowania do twórczości dla dzieci w wieku przedszkolnym “Zabawy z wyobraźnią” oraz autorskiej techniki stymulowania wyobraźni i zdolności twórczych “obrazki dynamiczne”. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.

 


Mirosława Suchocka

Pedagog specjalny, b. dyrektorka przedszkola integracyjnego i szkoły społecznej. Współpracowniczka Akademii Pedagogiki Specjalnej i Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Ekspert MEN do spraw dzieci niepełnosprawnych. Trenerka nauczycieli. Prezes Towarzystwa Oświatowego INTEGRACJA i członkini Towarzystwa Rozwijania Inicjatyw Oświatowych „TRIO”. Autorka artykułów na temat edukacji małych dzieci, wsparcia dzieci niepełnosprawnych i współpracy z rodzicami. Koordynatorka ze strony partnera w projekcie „Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej szansą na harmonijny rozwój dzieci” finansowanym ze środków EFS.

 


Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

Pedagog specjalny, nauczycielka akademicka, absolwentka studiów podyplomowych: edukacja niezależna UW, nauczanie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym oraz zarządzanie oświatą. Terapeutka Integracji Sensorycznej i krótkoterminowej terapii rodzin. Od 10 lat prowadzi Integracyjne Przedszkole z grupami heterogenicznymi wiekowo. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz oświaty. Prowadzi szkolenia i wykłady dla kadry pedagogicznej i rodziców. Publikuje, głównie zajmując się problematyką dzieci w wieku przedszkolnym oraz współpracą osób dorosłych – nauczycieli i rodziców.

 


Katarzyna Uniszewska

Pedagog i terapeutka integracji sensorycznej i terapii rodzin w kryzysie. Ukończyła podyplomowe studia w dziedzinie edukacji niezależnej i w zakresie nauczania zintegrowanego. Od wielu lat pracuje z dziećmi w grupach zróżnicowanych wiekowo w Przedszkolu Integracyjnym nr 6 w Warszawie. Pracuje również z ich rodzicami, wykorzystując m.in. metodę krótkoterminowej terapii rodzin. Publikuje artykuły poświęcone pracy z małymi dziećmi i wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 


Bożena Zarecka

Nauczycielka języka rosyjskiego i nauczania początkowego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej i zarządzania oświatą. Społeczny Dyrektor Biura Obsługi Łobeskiej Fundacji Pomocy Dzieciom – Święto Radości (Fundacja – Laureat Nagrody Głównej Roku 2004 Optimus Hominum). Animatorka wiejskich inicjatyw społecznych, była sołtyska wsi Karwowo, obecnie radna Rady Miejskiej w Łobzie, Przewodnicząca Komisji Terenów Wiejskich. Inicjatorka, założycielka i prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa – organu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole w Karwowie.

 


Danuta Zielińska

Surdopedagog, logopedka, socjoterapeutka, mająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niesłyszącymi. Obecnie jest logopedką w przedszkolu integracyjnym.

 

Do góry | Wstecz

 
© Treść 2007-2011 Federacja Inicjatyw Oświatowych :: Wykonanie: MASK :: Strona oparta na Joomla!